Statengriffie

De Statengriffie is de ambtelijke ondersteuning van Provinciale Staten. Zij dient als vraagbaak, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten.

De Statengriffie valt onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten en is gevestigd in het provinciehuis. De Statengriffie bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor een zo goed mogelijke informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier. De huidige Statengriffier is Amanda Kost; zij geeft leiding aan de Statengriffie. De Statengriffie in Flevoland bestaat uit acht medewerkers.

Taken Statengriffie

 • voorbereiden en uitvoeren vergaderingen Provinciale Staten en werkgroepen
 • adviseren en ondersteunen van de voorziter van Provinciale Staten en de Statenleden
 • ondersteunen van de agendacommissie
 • bedenken, uitwerken en coördineren van duale processen / procedures
 • communicatie ten behoeve van Provinciale Staten

Medewerkers Statengriffie

 • Amanda Kost, Statengriffier
 • Pieter Liedekerken, adjunct-griffier
 • Marieke Hinzen, senior Statenadviseur
 • Renzo Kalk, senior Statenadviseur
 • Karin Kloetstra, communicatiemedewerker
 • Joanna Hagen, griffiemedewerker
 • Christa Sangers, griffiemedewerker
 • Jolly Wesselman, Office manager

Contact

Voor vragen over Provinciale Staten, het bijwonen van een vergadering of als u wilt inspreken tijdens een vergadering, kunt u per e-mail contact opnemen met de Statengriffie of bellen met het secretariaat: 0320-265705.