Uit het presidium: agendaoverleg

Het presidium ervaart regelmatig uitdagingen bij het agenderen van een voorstel voor PS en Statencommissies. Het agendaoverleg biedt daarvoor uitkomst.

Succesvolle pilot
Met dit ‘agendaoverleg’ is de afgelopen periode bij wijze van ‘pilot’ ervaring opgedaan bij onder meer de onderwerpen:

  • nieuwe natuur
  • regiovariant versterking Houtribdijk
  • Zuiderzee op Zuid

Alle betrokkenen waren enthousiast over de pilot. Het agendaoverleg is een aanvullend instrument om duidelijkheid over agendering van een voorstel te krijgen.  

Agendaoverleg: waarom en met wie?
Als de agenda van een Statencommissie of PS tot vragen leidt over inhoud of urgentie van een voorstel kan een agendaoverleg uitkomst bieden. In dit overleg wordt een toelichting van de portefeuillehouder of het betrokken afdelingshoofd gevraagd. 

Op verzoek van de voorzitter faciliteert de commissiegriffier het agendaoverleg en zorgt ervoor dat de juiste vraagstukken op tafel komen.