Uit het presidium: evaluatie vergaderstructuur

Het presidium en de Statengriffie vertalen de aanbevelingen uit de evaluatie vergaderstructuur in het overdrachtsdocument voor de nieuwe Staten.

Evaluatie vergaderstructuur
Van het bureau Necker en Naem heeft u de uitnodiging ontvangen om de vergaderstructuur te evalueren. Van zowel de Staten als GS is veel respons hierop gekomen. Op dit moment wordt deze respons gebundeld en in januari komt het eindrapport met aanbevelingen. 

Vertaling evaluatie
Het presidium en de Statengriffie vertalen deze aanbevelingen naar het overdrachtsdocument voor de nieuwe Staten. Zo nodig komt het presidium met voorstellen voor het aanpassen van de Reglementen van orde.

Meer informatie? Neem contact op met Pieter Liedekerken.