Uit het presidium: introductieprogramma

Het presidium en de Statengriffie zijn verantwoordelijk voor het introductieprogramma. De griffie zorgt er voor dat dit programma geschikt is voor zowel nieuwe- als het meer ervaren Statenlid. De data 8 april en 20 mei staan alvast gepland voor de introductie. 

Woensdagavond 8 april 2015
De introductieavond begint om 17.30 uur en eindigt met een afsluitende borrel om 22.30 uur. Er vinden plenaire en parallelle sessies plaat over ‘het werk als Statenlid’ 

Woensdagavond 20 mei 2015
De avond begint om 18.00 uur en eindigt met een afsluitende borrel om 22.00 uur. De avond is ingedeeld op de deelgebieden van de drie Statencommissies en lopen parallel.

Werkbezoeken
In aanvulling op beide introductiebijeenkomsten worden werkbezoeken georganiseerd ten einde kennis te maken met de belangrijkste partners van de provincie. Hierover ontvangt het presidium nog een nader voorstel. Deze werkbezoeken –of kennismakingen worden gespreid over het jaar 2015 georganiseerd en gekoppeld aan de betreffende Statencommissie. 

Training en Statenacademie
Tevens vinden voor onder andere de nieuwe commissievoorzitters en fractiepenningmeesters/fractiemedewerkers aparte trainingen/bijeenkomsten plaats.

Ook wordt de behoefte bekeken voor een Statenacademie. De Statenacademie is een op maatwerk gebaseerde leeromgeving waarbij op grond van inschrijving op specifieke onderwerpen dieper kan worden ingegaan.

Suggesties? Neem contact op met Pieter Liedekerken.