Uit het presidium: overdrachtsdocument

Het presidium komt met een overdrachtsdocument van de oude Staten voor de nieuwe Staten met als werknaam: Lessen van de Staten aan de Staten. Dit overdrachtsdocument zal in de Statencommissie Bestuur & Samenleving en PS geagendeerd worden.

Inhoud overdrachtsdocument
In alle commissies zal worden stilgestaan bij de onderwerpen die in de overdracht betrokken dienen te worden. In het overdrachtsdocument wordt aandacht besteed aan onder meer:

  • de Statencommissies: wat zijn de aanbevelingen van de verschillende commissies voor een nieuwe Staten?
  • de evaluatie van de vergaderstructuur: wat zijn voor de Staten de belangrijkste aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen ?
  • eerdere ambities van de Staten: wat zijn bijvoorbeeld de aanbevelingen uit de Statenconferentie 2013?

Meer informatie? Neem contact op met Amanda Kost.