Uit het presidium: verkiezingen

Het project Statenverkiezingen kent zeven deel projecten en voor zes deelprojecten is het presidium het aanspreekpunt. De Statengriffie zorgt voor een gecoördineerde aanpak op de deelprojecten. 

Deelprojecten

 • informeren van partijbesturen en nieuwe kandidaten
 • opkomstbevorderende campagne
 • Statenverkiezingen en –wisseling
 • spoorboekje informatie- en formatiefase
 • introductieprogramma nieuwe Statenleden en Statenconferentie
 • uitleveren faciliteiten Statenleden
 • verkiezingen Eerste Kamer op 26 mei 2015

Opkomstbevorderende campagne
Voor de opkomstbevorderende campagne is het seniorenconvent bestuurlijk opdrachtgever. Uit hun midden is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit:

 • Marianne Luyer (voorzitter)
 • Melissa Bax
 • Erik Boshuijzen
 • Sjaak Simonse

Hiervoor is de externe projectleider Anne Graumans aangetrokken en zij is vanaf juli bij de Statengriffie aan de slag. In het stuk ‘Aftrap campagne verkiezingen: 10 februari!’ leest u meer over de communicatie over de opkomstbevorderende campagne.

Vragen over de campagne? Neem dan contact op met Anne Graumans.