Afscheidsdiner Statenleden 25 maart

logo-verkiezingen-2015-zonder-tekst-klein

Vanaf 18.15 uur nemen de leden van Provinciale Staten tijdens een feestelijk diner informeel afscheid van de bstuursperiode 2011-2015 in het Provinciehuis, Rietkerkzaal.

De commissaris van de Koning, leden van Gedeputeerde Staten, Staten- en burgrleden, de Statengriffie en directie zijn genodigden van dit informele deel van het afscheid.

We willen u van harte uitnodigen een creatieve bijdrage te leveren aan de avodnd. Laat het ons even weten.