Bijeenkomst benoeming en verplichte documenten

logo-verkiezingen-2015-zonder-tekst-klein

Indien u gekozen bent als Statenlid dan nodigen wij u op 23 maart tussen 16.00 en 18.00 uur of tussen 19.00 – 20.00 uur graag uit op het Provinciehuis Het centraal stembureau reikt dan de kennisgeving van benoeming aan de gekozenen uit. De ondertekening van de benoeming is nodig om als Statenlid beëdigd te kunnen worden in de Provinciale Statenvergadering van 26 maart 2015. U wordt gevraagd om:

  • Het tekenen van de mededeling dat de benoeming aangenomen wordt
  • Het overleggen van nevenfuncties
  • Het overleggen van een uittreksel uit het BRP (vraag dit tijdig aan bij uw gemeente)
  • Het overleggen van een geldig kopie legitimatiebewijs
  • Verklaring openbare betrekking

De bovenstaande informatie wordt via de Statengriffie overlegd aan de voorzitter van Provinciale Staten. Een geloofscommissie, samengesteld uit Statenleden, zal de papieren onderzoeken en een verklaring afleggen in de laatste vergadering in oude samenstelling op 25 maart. Deze verklaring geeft uitsluitsel of u voldoet aan de wettelijke eisen om benoemd te kunnen worden op 26 maart 2015.

Aanvullend op deze informatie die het centraal stembureau nodig heeft, vraagt de Statengriffie een aantal zaken om u als Statenlid een zo goed en snel mogelijke start te laten maken. Het gaat daarbij om:

  • Gegevens voor de salarisadministratie, inclusief uw IBAN nummer (kopie afschrift waarbij het saldo onleesbaar is gemaakt)
  • Het invullen van de informatie die u op uw visitekaartje wilt
  • Keuze of u de eed of de belofte/verklaring aflegt tijdens de beëdiging
  • Invullen formulier overzicht van eerdere volksvertegenwoordigende functies. U kunt ook een kopie van uw Curriculum Vitae meenemen
  • Formulieren, onder meer om een email account aan te kunnen maken

Een fotograaf is aanwezig en zal een portretfoto van u maken die gebruikt wordt op de website en in communicatie-uitingen van de provincie.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.