Commissie Geloofsbrieven

logo-verkiezingen-2015-zonder-tekst-klein

De Commissie Geloofsbrieven komt op 14 maart bijeen van 16.00 tot 18.00 uur en heeft twee belangrijke taken.

Beoordeling verkiezingen
Ten eerste heeft de Commissie een rol in het beoordelen of de organisatie en het verloop van de verkiezingen op wettige wijze plaats hebben gevonden. Het is aan de Staten om daar een oordeel over uit te spreken. De Staten doet dit op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau en de processen-verbaal van de stembureaus. De opmerkingen op dit proces-verbaal kunnen aanleiding geven tot bijvoorbeeld het besluit om over te gaan tot het hertellen van de stemmen.

Nadat het centraal stembureau de uitslag heeft bekendgemaakt kan Provinciale Staten ambtshalve of op verzoek tot hertelling besluiten in het kader van het onderzoek naar geloofsbrieven (artikel V4 Kieswet). De commissie voor de geloofsbrieven is in dat geval belast met de taak om het verzoek tot hertelling te beoordelen tijdens de Statenvergadering op 25 maart en de Staten hierover een advies uit te brengen.

Het besluit tot een hertelling is een besluit van de Staten.

Onderzoek geloofsbrieven
Ten tweede controleert de Commissie de op 23 maart  ingeleverde documenten. Dit gebeurt volgens de door de Kieswet opgestelde regels.

Samenstelling
De Commissie geloofsbrieven wordt samengesteld uit leden van de huidige Staten en zal via haar voorzitter verslag van haar bevindingen uitbrengen in de PS-vergadering van 25 maart aanstaande.

De commissie beoordeelt de geloofsbrieven van alle 41 Statenleden. Om de werkdruk te verdelen en het mogelijk te maken dat de leden elkaars geloofsbrieven kunnen controleren worden twee commissies (van elk 3 leden) naast elkaar ingesteld. In totaal zullen daarmee zes leden van Provinciale Staten zitting nemen in de commissie geloofsbrieven.

Datum
De Commissie geloofsbrieven komt op dinsdag 24 maart tussen 16.00 en 18.00 uur bijeen in de Kamer van Lelystad in het provinciehuis. Mocht de commissie nav de ingeleverde documenten vragen hebben aan het kandidaat-Statenlid, dan nemen zij telefonisch contact met u op. Houd er dus rekening mee dat u gebeld kunt worden.

De Statengriffie zal de commissie ter plekke adviseren en informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Renzo Kalk, Statenadviseur.