Welkomstdiner nieuwe Staten

logo-verkiezingen-2015-zonder-tekst-klein

Zoals goed gebruik is in de provincie Flevoland wordt een warme maaltijd aangeboden voorafgaand aan elke Statenvergadering. Deze keer zal dit een welkomstdiner zijn met een welkomstwoord van de commissaris van de Koning, de provinciesecretaris en de Statengriffier u toespreken.

Nieuwe Statenleden kunnen voorafgaand aan het diner hun iPad ophalen. Op deze iPad zijn de vergaderapp’s en het emailaccount van de provincie Flevoland geïnstalleerd.

De Statenleden die nu in Provinciale Staten zitten en herkozen worden, krijgen op een later moment een nieuwe iPad uitgereikt. Hierover zult u nader worden geïnformeerd.