Steven Vrouwenvelder

Steven Vrouwenvelder

Hoofdfunctie:

  • Verkoop adviseur Hifi Klubben Almere

 

Nevenfuncties:

  • Campagneleider GroenLinks Almere (onbezoldigd)