Steven Vrouwenvelder

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

44 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

142 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

179 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

91 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag