Sylvia Kers

Sprekers fragmenten:

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) 10 juni 2020 19:00 uur

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 03 juni 2020 19:00 uur

Beeldvormende sessie EMS 06 mei 2020 16:00 uur