Theo Vulink

Theo Vulink

Hoofdfunctie:

 • Branchemanager Fedecom

Nevenfuncties:

 • Directeur Agrotechniek Holland B.V. (onbezoldigd)
 • Directeur Groentechniek Holland B.V. (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (onbezoldigd)
 • Lid Technische Commissie Techniekbeoordeling (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Open Teelten, BOOT (onbezoldigd)
 • Lid Werkgroep Emissie reducerende Maatregelen Gewasbescherming, WEMG, ministerie I en W (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw, NPPL (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek, SKL (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Overlegorgaan APK, SO-APK (onbezoldigd)
 • Lid Werkveldcommissie BSc Agrotechnologie en Msc Biosystems Engineering, Wageningen UR (onbezoldigd)
 • Lid Werkveldcommissie Bedrijfskunde & Agribusiness Aeres Hogeschool Dronten (onbezoldigd)
 • Lid NEN Normcommissie Landbouwwerktuigen (onbezoldigd)
 • Lid NEN Normcommissie Robotics (onbezoldigd)
 • Lid Gebruikersraad CBR (onbezoldigd)
 • Directeur Vulink beheer B.V. (onbezoldigd)
 • Raadslid Gemeente Dronten (bezoldigd)