Tiko Smetsers

Sprekers fragmenten:

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 10 juni 2020 19:00 uur

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) 10 juni 2020 19:00 uur

Integrale Statencommissie 13 mei 2020 17:00 uur

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) 15 april 2020 19:00 uur