VVD

Stemgedrag (4 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
28 mei 2019 Amendement B - PVV, ChristenUnie - Toevoegen beslispunt ivm verslagleggingsvereisten investeringen met maatschappelijke functie 6 0 0
28 mei 2019 Motie 5 - SGP, FvD, CDA, CU, 50PLUS - Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (participeren) 6 0 0
28 mei 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Onderzoek naar wijze afschot edelherten in de Oostvaardersplassen 0 6 0
28 mei 2019 Statenvoorstel Verzoek mandatering ontwikkelconstructie MSNF 6 0 0