Werkgroepen en begeleidingscommissies

De Statencommissies kunnen voor de majeure onderwerpen bepalen dat daarvoor, uit hun midden, een werkgroep of  begeleidingscommissie wordt samengesteld.

Bij de start wordt de opdracht, of ambitie, van deze werkgroep/begeleidingscommissie uitgesproken en vastgelegd. Ook de samenstelling wordt veelal in de commissies met elkaar afgesproken.

Mocht de werkgroep/begeleidingscommissie de Statencommissie overstijgen, dan stemmen de voorzitters hierover met elkaar af en informeren daarover het Seniorenconvent.