Interne begeleidingscommissie Oostvaardersplassen

De begeleidingscommissie Oostvaardersplassen is door Provinciale Staten ingesteld voor het begeleiden van het proces met betrekking tot het Initiatiefvoorstel “Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen”.

Het betreft de uitvoering van een besluit daartoe, uit een motie die door Provinciale Staten is aangenomen in januari 2017.

De commissie bestaat uit de Statenleden:

  • mevrouw Marianne Luyer (CDA)
  • de heer Willem Boutkan (PVV)
  • de heer Harold Hofstra (ChristenUnie)
  • de heer Frans Mulckhuijse (SP)