Intervisiegroep P&C

De intervisiegroep P&C bestaat uit:

  • de heer Willem de Jager (PvdA)
  • de heer Sjaak Simonse (SGP)
  • de heer Paul Vermeulen (D66)
  • de heer Bert Gijsberts (VVD)