Werkgroep Europa

De besluiten die in Europa worden genomen, hebben steeds vaker een doorwerking op regionaal / provinciaal niveau. Daarnaast ontvangen de Nederlandse provincies veel Europese subsidies om hun ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

De werkgroep Europa is opgericht om de kennis over Europa en het Flevolandse belang binnen Provinciale Staten te bevorderen, en hen te stimuleren om ook over Europa politieke inbreng te leveren.

Bijna alle fracties hebben een vertegenwoordiging in deze werkgroep. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund door de Statengriffie, Marieke Hinzen.

De Werkgroepleden zijn:

  • heer Johan van Slooten (CDA): voorzitter werkgroep
  • heer Harold Hofstra (ChristenUnie): vice-voorzitter werkgroep
  • heer Paul Vermeulen (D66): namens Statencommissie Bestuur
  • mevrouw Margriet Papma (D66) en heer Koos Hopster (CDA): namens Statencommissie Ruimte
  • heer Theo Vulink (VVD): namens Statencommissie Duurzaamheid
  • heer Erik Boshuijzen (Senioren+Flevoland): namens Statencommissie Economie