Inter Provinciaal Overleg

Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de twaalf provincies. Het IPO is een vereniging van en voor de provincies. Zij zijn leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in het bestuur en de Algemene Vergadering.

Per provincie maakt één gedeputeerde deel uit van het bestuur van het IPO. Iedere gedeputeerde heeft een eigen portefeuille. De Algemene Vergadering bestaat uit 24 Statenleden, uit iedere provincie twee.

Namens de provincie Flevoland maken twee Statenleden deel uit van de IPO-delegatie en vindt ambtelijke ondersteuning plaats vanuit de Statengriffie, Marieke Hinzen.

De IPO-afgevaardigden vanuit Provinciale Staten zijn:

  • mevrouw S. Rötscheid (D66) en
  • de heer J.N. Simonse (SGP)