De procedurecommissie (hierna PC) is ingesteld door Provinciale Staten.

De PC bereidt de Statencommissies, Statenacademies en werkgroepen van Provinciale Staten voor.

Voor de Staten

De procedurecommissie verricht haar werkzaamheden met het oog op het positioneren van de Staten. 'Voor de Staten door de Staten'

Meer weten over hoe de PC haar werk doet?

Kijk in het toetsingskader Procedurecommissie. Daar staan de taken en werkwijzen van de PC.