Beeldvormende sessie RND 06 mei 2020 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  Begin 2020 is het Stappenplan Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof door Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgesteld. Graag informeren zij u regelmatig over de voortgang van deze gebiedsgerichte aanpak door middel van briefings. Deze briefing is de tweede in een reeks van drie tot aan het zomerreces.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Begin 2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de afronding van de Agenda Vitaal Platteland en het Fonds leefbaarheid, dat daar een onderdeel van is.

  In het Coalitieakkoord 2019 – 2023 is de ambitie opgenomen om een vervolg te geven aan het Fonds Leefbaarheid via Vitaliteit Platteland. Hiervoor is een bedrag van € 2 miljoen opgenomen. In deze beeldvormende sessie wordt u geïnformeerd over de manier waarop Vitaliteit Platteland wordt uitgewerkt.

  Bij dit agendapunt treft u tevens een videopresentatie aan. Via onderstaande link kunt u de videopresentatie bekijken:

  https://youtu.be/Tx2vauL7TxU

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  Nationaal Park Nieuw Land heeft sinds anderhalf jaar de status van ‘nationaal park’. Inmiddels bouwen provincie Flevoland samen met haar partners aan de natuurontwikkeling, natuurbeleving, onderzoek, educatie en marketing & communicatie.

  Op 8 mei a.s. start een zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oostvaardersoevers. In deze notitie worden onder meer 3 onderzoeksalternatieven gepresenteerd over hoe de binnendijkse moerassen en oeverzones gekoppeld kunnen worden aan het Markermeer waarbij de waterveiligheid van Zuidelijk Flevoland geborgd blijft. In deze beeldvormende sessie wordt u geïnformeerd over de onderzoeksalternatieven.

  Hieronder treft u een link naar een video over de Oostvaardersoevers.

  https://www.youtube.com/watch?v=SjHCy982Xto&feature=youtu.be

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...