Beeldvormende sessie RND 23 september 2020 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 20 minuten

  Toelichting:
  In de vorige commissie is de bespreking van dit agendapunt doorgeschoven.

  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Actieplan Biodiversiteit

  Commissiekamer, Beeldvormend

  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  De startnotitie Actieplan Biodiversiteit is op 24 juni jl. vastgesteld. Vandaag spreken we over het ambitieniveau van Biodiversiteit en wordt inhoudelijke input opgehaald.

  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Maaibeleid

  Commissiekamer, Beeldvormend

  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  In de commissie van 24 juni jl. is toegezegd te komen met ‘een memo over ecologisch en diervriendelijk maaibeheer op provinciale gronden (hoe wordt dit nu uitgevoerd en hoe kan het dat er nog ongelukken met o.a. ree-kalven gebeuren)’, zodat de memo in deze vergadering besproken kan worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Woonagenda

  Commissiekamer, Beeldvormend

  Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  Tijdens de bespreking van het rekenkamerrapport; ‘Bouwen aan Regie, onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen’, op 29 januari jl. heeft de gedeputeerde toegezegd de woonagenda te agenderen in deze commissie. U wordt vandaag geïnformeerd over het proces en de opzet van de woonagenda.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...