Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormende sessie RND, 22 december 2021 15:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
22 dec. 2021, 15:30
Locatie:
Videovergadering 1 (Pexip)
Voorzitter:
de heer Thomassen
Griffier:
mevrouw Krone

Agenda

Hoofdvergadering

Videovergadering 1 (Pexip)
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bij de griffie is een verzoek voor agendering in de commissie binnengekomen van een externe partij . Volgens onze afspraken rondom de vormvrije beeldvorming worden agenderingsverzoeken van externen voorgelegd aan de commissie (zie de pagina van de Procedurecommissie: stroomschema vormvrije beeldvorming).

  Het betreft een agendering van het onderzoek van het programma Integraal Aanpakken. Het onderzoek gaat over de integrale benadering voor het meten en reduceren van zowel methaan als ammoniak (stikstof) en andere duurzaamheidsthema’s in de veehouderij.

  De organisaties die bij dit onderzoek zijn betrokken zijn onder andere: de WUR (oftewel de universiteit van Wageningen), verschillende landbouw en tuinders organisaties zoals de LTO en het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

  Het gaat dus om een toelichting op de resultaten van het onderzoek en de onderwerpen die besproken gaan worden zijn:
  - De klimaatopgave, stikstof- en methaanreductie en relevante onderzoeksthema’s

  - Onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van het reduceren van emissies via voer, dier- en managementmaatregelen

  - Ontwikkelingen in het meten en regelen van stalemissies

  - Discussie over de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke emissiemetingen in relatie tot provinciaal beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Voorgesteld wordt om deze sessie in te plannen op 2 maart 2022 en hiervoor vóór de reguliere commissie te beginnen om 14.00 uur.

 • 4 Bijpraatsessie Stikstof

  Beeldvormend
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:22:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  Op verzoek van Provinciale staten wordt de commissie eens per kwartaal bijgepraat over de voortgang in het stikstofdossier. Middels deze bijpraatsessie worden de staten geïnformeerd over de voortgang sinds de laatste sessie op 1 september. Na een korte presentatie is er gelegenheid voor vragen.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen