Integrale Statencommissie 23 mei 2018 14:45:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Interbestuurlijk Programma (IBP)
  Richttijd: 14.45 uur – 15.30 uur

  Het IBP is een belangrijk onderwerp in de Perspectiefnota. Op 14 februari jongstleden hebben het kabinet en de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hiervoor het IBP ondertekend.
  Hier wordt het IBP op hoofdlijnen gepresenteerd en wordt er de mogelijkheid geboden om (technische) vragen te stellen. Ter informatie zijn de relevante stukken bijgevoegd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de informatie waar de Algemene Vergadering van het IPO eind mei over zal spreken.
  Het bijbehorende stuk kunt u vinden bij agendapunt 2e.

  Indicatoren
  Richttijd 15.30 - 16.30 uur

  Na de Statenacademie over ‘sturen met indicatoren’ is de begeleidingscommissie P&C voortvarend aan de slag gegaan. De uitkomsten van deze commissiebijeenkomsten worden met u gedeeld met als doel om criteria voor indicatoren vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Richttijd: 15.35 uur – 16.35 uur
  (Betreft een debat van de financiële woordvoerders met het college (30 minuten) en tussen de woordvoerders onderling (30 minuten))

  In de Perspectiefnota doet het college een nader voorstel voor de inzet van de structurele en incidentele ruimte en de gevolgen voor de omvang van het weerstandsvermogen/weerstandsratio.
  De vraag is of u met deze voorstellen kunt instemmen . Dit blik vraagt om een financiële bandbreedte discussie, voorafgaand aan de inhoudelijke blokken.
  In de hierover na te zenden memo agendacommissie worden hiertoe een aantal richtinggevende vragen aangedragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Richttijd: 16.40 – 17.10 uur

  Zie III Kaderstelling 2019-2022, onder 2. Intensivering bestaande doelen (pagina 12 e.v.)

  -Landschapsbeheer & terrein beherende organisaties
  -Nationaal Park Nieuw Land
  -Dierenwelzijn OVP
  -Faunabeheereenheid
  -Omgevingswet
  -Composietencluster
  -Transitie OMFL
  -Windenergie
  -regenboogprovincie
  -Maritiem Cluster Urk
  -Flevokust Haven
  -Cofinanciering POP 3 Flevoland
  vergroten verkleinen laden...
 • Richttijd: 17.15 uur – 18. 00 uur

  Zie de passages in de hoofdstuk Inleiding (pagina 4/5) en hoofdstuk 3 Kaderstelling (pagina 9)

  -energieagenda
  -openbaar vervoer
  -Oostvaardersplassen
  -krachtige samenleving
  -samenwerking college en Staten
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Richttijd: 19.00 uur – 19.45 uur

  Zie III Kaderstelling 2019-2022, onder 1. Ontwikkelingen die samenhangen met de Omgevingsvisie (pagina 10 e.v.)
  vergroten verkleinen laden...
 • Richttijd: 19.50 uur - 20.35 uur

  Zie II Financieel Kader (pagina 7) en IV Financieel totaal overzicht (pagina 18)
  vergroten verkleinen laden...
 • Richttijd: 20.40 – 21.15 uur

  III Kaderstelling 2019-2022, onder 3. Overige zaken (incl. Bedrijfsvoering) (pagina 16 e.v.)
  vergroten verkleinen laden...