Integrale Statencommissie 17 juni 2020 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  Videovergadering 1 (Pexip)
  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Mededelingen

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Perspectievenbrief 2020-2024

  Beeldvormend & oordeelsvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  2 documenten

  Tijd: 150 minuten

  Toelichting:
  In de perspectievenbrief 2020-2024 wordt door Gedeputeerde Staten uiteengezet waarom dit jaar een later tijdstip wordt gekozen voor het stellen van inhoudelijke en budgettaire kaders voor de Programmabegroting 2021. Gedeputeerde Staten schetst een beeld van de verdere invulling van de planning en controlcyclus in 2020 en vraagt aanbevelingen en suggesties voor de verdere uitwerking richting Najaarsnota.

  Het doel van de behandeling is om kaders te stellen waar het kan en om uitgangspunten mee te geven t.b.v. de latere kaderstelling (bij najaarsnota).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  IPO

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Rondvraag

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Ter kennisname

  Videovergadering 1 (Pexip)
  3 documenten

  a. Lange Termijn Planning

  b. Lijst van Moties

  c. Lijst van Toezeggingen

  d. IPO Stukken (dient hiervoor ingelogd te zijn)
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2020/31-december/00:00

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten