VergaderingVergadering van Integrale ad hoc commissie
Datum: 28-08-2019 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
0
1
3
10
2
1
3
5
4
0
0
5