Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : LTP overleg college, 06 september 2021 18:30:00

Algemene vergader informatie

Na afloop gaat de PC verder met de reguliere agenda. Gedeputeerde Appelman is uitgenodigd om zijn procesvoorstel Datacenterstrategie te bespreken.

Datum:
06 sep. 2021, 18:30
Locatie:
Commissiekamer
Voorzitter:
de heer J.N. Simonse

Agenda

Hoofdvergadering

Commissiekamer
 • Doel van het overleg is het samen plannen & vooruitkijken van de besluitvormingsprocessen en samen investeren in de kwaliteit van de voorstellen.

 • Wat (bijv. welk besluitvormingsproces) ging goed het afgelopen half jaar?

 • Bespreken van:
  a) de gewenste behandelvorm van aangemelde onderwerpen;
  b) planning en knelpuntenoverleg.

  Ad a) Gewenste behandelvorm onderwerpen LTP:
  Gezamenlijk verkennen hoe het besluitvormingsproces van een aantal onderwerpen op de LTP eruit ziet.

  Ad b) Planning en knelpuntenoverleg
  De griffie heeft als gedachten-experiment een prioriteringskader opgesteld en deze op de LTP toegepast. Prioriteringskader:
  1) Doorgeschoven vanuit vorige vergadering
  2) Fatale (wettelijke) termijn
  3) Externe partijen (samenwerking)
  4) Onderwerp uit Strategische agenda
  Toegepast op de LTP (o.a. van 13 oktober), ontstaat de prioritering in de bijlage (Lange Termijn Planning met prioritering #2837609), zal ook op een scherm worden geprojecteerd).

  Op 01-09-2021 is op de uitvraag van de PC aan het college, door het college de volgende prioritering voor 13 oktober aangedragen:
  De Procedurecommissie van PS wordt dringend verzocht de navolgende onderwerpen op de PS agenda van 13 oktober te handhaven:
  - MIRT-verkenning Oostvaardersoevers, Programma Mobiliteit & Ruimte, Groeifonds, Beheer en onderhoud landschapskunstwerken, kaders nieuw economisch beleid, Omgevingsverordening, Woonagenda, financiële verordening, IPO begroting en samenwerking regio Zwolle.
  - Agendering van het rapport van de RRK kan worden uitgesteld.

  Verder geeft het college aan: 
  -‘Op de lange termijnplanning van PS dienen de navolgende onderwerpen toegevoegd te worden: Bodemdaling (CS), Bestuurlijke vernieuwing (CS), Schone lucht akkoord (CS), Startnotitie Klimaatakkoord (JF), Verstedelijkingsstrategie (8/12 in PS, JdR)’.

 • De griffie en de PC geven hun reactie op Statenvoorstellen en memo’s. Hieruit is een rode draad te herleiden. Wordt deze herkend? De rode draad van de reacties:
  - Schrijf het stuk vanuit de lezer (Statenlid/inwoner)
  - Een zelfstandig leesbaar dictum & kloppend dictum (instemmen met bijv.  is juridisch niet correct)
  - Terugblik op het doorlopen proces/eerder gestelde kaders
  - Bevoegdheden en rol van PS en GS bij het voorliggende besluit goed weergeven
  - Neem informatie op over de eerstvolgende stap in het besluitvormingsproces: op welk moment kan iets worden verwacht en welke informatie is daarbij voorzien?
  - Alles wat naar de Staten gaat wordt openbaar op internet gepubliceerd. Houdt rekening met de  AVG-voorwaarden
  - Kanttekeningen worden niet aangegeven

  De verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2768645) is toegevoegd. In deze lijst worden opmerkingen bij statenvoorstel & onderwerpen bijgehouden.

 • Volgende keer PC&GS: 6 dec 18.30-19.30 ?