VergaderingVergadering van Procedurecommissie (met vergaderstukken)
Datum: 06-09-2021 19:30 uur
Voorzitter: de heer J.N. Simonse


Commissiekamer
0
1
1
0
0
0
0
1
1
15
14
1
1
0
0