VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 17-10-2012 13:00 uur


Commissiekamer
3
Kamer van Lelystad
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Liedekerken
0
6
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
0
7
0
7
1
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller
Griffier: mevrouw de Ridder
0
7
Restaurant
0
Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
0
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
0
Statenzaal
0
0
0
1
6
0
1
0
0
0
1
4
3
0
Algemene bijlage
Agenda Statendag dd 17 oktober 2012 (pdf, 21,79 KB)
Uitnodiging statendag 17 oktober 2012.pdf (pdf, 95,72 KB)