VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 03-10-2012 20:00 uur


Statenzaal
0
0
3
0
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: mevrouw de Ridder
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 3 oktober2012 (pdf, 11,94 KB)
uitnodiging extra statenvergadering op 3 oktober2012 (pdf, 98,53 KB)