VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-04-2013 14:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: De heer J.P. Thomassen
Griffier: De heer R. Kalk
0
3
Pauze
0
Commissiekamer
Voorzitter: De heer H. Ismaili Alaoui
0
Voorzitter: De heer J.P. Thomassen
2
Pauze
0
Commissiekamer
Voorzitter: De heer H. Ismaili Alaoui
0
4
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer T.A. Smetsers en mevrouw E.T.M. M├╝ller
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
2
Restaurant
0
Statenzaal
0
0
0
0
0
1
5
0
1
0
1
3
1
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 10 april 2013 -definitief (pdf, 135.42 KB)
Uitnodiging Statendag van 10 april 2013 (pdf, 100.46 KB)