VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-04-2013 14:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
3
Pauze
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
0
Voorzitter: de heer Thomassen
2
Pauze
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
0
4
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw M├╝ller
Griffier: Mevrouw Kost
0
2
Restaurant
0
Statenzaal
0
0
0
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
0
Statenzaal
0
1
5
0
1
0
1
3
1
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 10 april 2013 -definitief (pdf, 135,42 KB)
Uitnodiging Statendag van 10 april 2013 (pdf, 100,46 KB)