VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 16-01-2013 13:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: De heer J.P. Thomassen
Griffier: De heer R. Kalk
0
2
Commissiekamer
Voorzitter: de heer J.N. Simonse
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
1
Rietkerkzaal
Voorzitter: De heer H. Ismaili Alaoui
Griffier: De heer R. Kalk
0
3
Commissiekamer
Voorzitter: de heer J.N. Simonse
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
5
Rietkerkzaal
Voorzitter: De heer J.P. Thomassen
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
Kamer van Lelystad
Voorzitter: de heer T.A. Smetsers en mevrouw E.T.M. Müller
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
Commissiekamer
Voorzitter: de heer J.P. Thomassen en de heer H. Ismaili Alaoui
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
1
0
2
Rietkerkzaal
Voorzitter: De heer H. Ismaili Alaoui
Griffier: De heer R. Kalk
0
2
Restaurant
0
Statenzaal
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
0
0
0
0
1
13
0
0
1
2
2
1
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 16 januari 2013 (pdf, 19 KB)
Uitnodiging statendag 16 januari 2013 (pdf, 99.37 KB)