VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-12-2013 12:30 uur


Commissiekamer
4
Pauze
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Simonse
Griffier: De heer Liedekerken
0
1
Pauze
0
Statenzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
3
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Liedekerken
0
11
Pauze
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Simonse
0
Kamer van Lelystad
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
0
2
Statenzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Liedekerken
0
3
Statenzaal
0
0
0
0
0
0
0
1
8
0
1
0
2
7
1
10
1
0
Algemene bijlage
02-Uitnodiging bijwonen Statendag 18 december 2013 (pdf, 89,40 KB)
03-Ingediende Moties van de Statendag dd 18 december 2013 (pdf, 1,04 MB)
05-Ingediende Amendementen DE-on van de Statendag dd 18 december 2013 (pdf, 579,33 KB)
Agenda van de Statendag dd 18_december 2013 (pdf, 192,80 KB)