VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-12-2013 12:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: de heer J.N. Simonse
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
4
Pauze
0
Commissiekamer
0
1
Pauze
0
Statenzaal
Voorzitter: De heer T.A. Smetsers
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
3
Commissiekamer
Voorzitter: De heren Thomassen en Ismaili Alaoui
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
11
Pauze
0
Kamer van Lelystad
Voorzitter: De heer J.P. Thomassen
Griffier: De heer R. Kalk
0
2
Statenzaal
Voorzitter: De heer T.A. Smetsers
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
Commissiekamer
Voorzitter: De heren Thomassen en Ismaili Alaoui
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
3
Statenzaal
0
0
0
0
0
0
0
1
8
0
1
0
2
7
1
10
1
0
Algemene bijlage
02-Uitnodiging bijwonen Statendag 18 december 2013 (pdf, 89.4 kB)
03-Ingediende Moties van de Statendag dd 18 december 2013 (pdf, 1 MB)
04-Ingediende Amendementen van de Statendag dd 18 december 2013 (pdf, 328.9 kB)
05-Ingediende Amendementen DE-on van de Statendag dd 18 december 2013 (pdf, 579.3 kB)
Agenda van de Statendag dd 18_december 2013 (pdf, 192.8 kB)