VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 20-03-2013 13:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
3
Commissiekamer
0
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
1
1
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller
Griffier: Mevrouw Kost
0
4
Commissiekamer
0
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
2
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller
Griffier: Mevrouw Kost
0
7
Restaurant
0
Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
0
0
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
0
Statenzaal
0
0
0
1
4
0
0
0
1
0
1
3
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 20 maart 2013 definief (pdf, 21,45 KB)
uitnodiging statendag 20 maart 2013 (pdf, 145,47 KB)