VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 27-02-2013 13:30 uur


Commissiekamer
2
Statenzaal
0
0
Kamer van Almere
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
0
4
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
0
3
Kamer van Lelystad
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Liedekerken
0
3
Restaurant
0
Statenzaal
0
0
0
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
0
Statenzaal
0
1
9
0
1
0
3
2
3
5
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 27 februari 2013 (pdf, 159,18 KB)
Uitnodiging Statendag 27 februari 2013 (pdf, 99,15 KB)