VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 05-06-2013 12:00 uur


Pauze
0
Rietkerkzaal
0
Voorzitter: de heer Simonse
Griffier: Mevrouw Kost
3
Pauze
0
Commissiekamer
0
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
4
Rietkerkzaal
0
Voorzitter: de heer Simonse
Griffier: Mevrouw Kost
1
Pauze
0
Commissiekamer
0
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
4
Statenzaal
0
Rietkerkzaal
0
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: Mevrouw Kost
7
Kamer van Lelystad
Griffier: De heer Liedekerken
0
Voorzitter: de heer Simonse
6
Pauze
0
Commissiekamer
0
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
1
Rietkerkzaal
0
Griffier: Mevrouw Kost
3
Kamer van Lelystad
0
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Liedekerken
1
Restaurant
0
Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
0
0
0
0
1
8
0
1
1
0
4
6
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 5 juni 2013 def. (pdf, 170,45 KB)
Uitnodiging bijwonen statendag 5 juni 2013 (pdf, 91,40 KB)