VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 06-02-2013 12:00 uur


Statenzaal
2
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
0
3
4
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
0
2
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
0
3
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller
Griffier: Mevrouw Kost
0
4
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
0
3
Statenzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
0
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller
0
4
Commissiekamer
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: De heer Kalk
0
2
Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: Mevrouw Kost
0
5
Kamer van Lelystad
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Liedekerken
0
3
Restaurant
0
Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
0
0
0
0
1
5
0
0
2
2
0
Algemene bijlage
Agenda gewijzigd Statendag dd 6 februari 2013 (pdf, 23,50 KB)
Uitnodiging voor de statendag van 6 februari 2013 (pdf, 88,39 KB)