VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-05-2013 13:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Griffier: De heer Kalk
5
1
0
1
0
Voorzitter: de heer Thomassen
11
0
Algemene bijlage
Agenda van de Statendag dd 8 mei 2013-def. (pdf, 109,35 KB)
uitnodiging Statendag 8 mei 2013 (pdf, 103,90 KB)