VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 12-11-2014 14:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
01-Agenda van Provinciale Staten van 12 november 2014 (pdf, 41,81 KB)
02-Uitnodiging vergadering Provinciale Staten van 12 november 2014 (pdf, 97,88 KB)
03-Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2015 (pdf, 53,00 KB)
04-Moties PS 12 november 2014 (pdf, 3,95 MB)
05-Amendementen PS 12 november 2014 (pdf, 2,19 MB)
06-Motie 14-Agrarisch Cultuurlandschap (pdf, 656,69 KB)
07-Amendement F- Risico's Grondbeleid Omala (pdf, 295,77 KB)
08-Motie 15-Omala (pdf, 187,12 KB)
09-Definitief Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2015 (pdf, 59,00 KB)