VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 19-02-2014 19:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
1
1
0
0
4
8
0
Algemene bijlage
02-Uitnodiging tot het bijwonen van PS-vergadering op woensdag 19 februari 2014 (pdf, 93,93 KB)
03-motie bijeenroepen aandeelhoudersvergadering Vitens (pdf, 43,07 KB)
04-INGETROKKEN motie Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen (pdf, 53,08 KB)
05-Amendement Bestuursovereenkomst RRaam en Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (pdf, 58,96 KB)
06-Amendement Flevokust - start ruimtelijke procedure (pdf, 48,26 KB)
Agenda van de Statenvergadering d d 19 februari 2014 (pdf, 92,88 KB)