VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 28-05-2014 19:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
2
1
1
3
1
6
3
0
8
2
1
4
0
Algemene bijlage
01-motie-SP jaarrekening paragraaf 5.6-Ombuigingen (pdf, 413.65 KB)
02-Amendement A - Almere 2.0 (pdf, 603.25 KB)
Agenda PS-vergadering dd 28 mei 2014 (pdf, 149.83 KB)
Uitnodiging tot bijwonen statenvergadering op 28 mei 2014 (pdf, 94.43 KB)