VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 29-01-2014 19:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
1
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
3
0
2
1
1
4
0
10
1
4
3
4
4
2
1
0
Algemene bijlage
01-Agenda van de Statenvergadering dd 29 januari 2014 (pdf, 16,27 KB)
INGETROKKEN Amendement IFA2-Reedewaarde PS-vergadering 29 januari 2014 (pdf, 45,95 KB)
Motie Koepelnota PS-vergadering 29 januari 2014 (pdf, 47,06 KB)
Motie Vreemd aan de Orde PS-vergadering 29 januari 2014 (pdf, 55,68 KB)