Provinciale Staten 11 november 2015 14:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • -

  Ingediende moties

  Statenzaal
  4 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1

  Opening

  Statenzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  Statenzaal
  1 documenten
  CONCEPT AGENDA MET INDICATIEF TIJDSSCHEMA VOOR DE BEHANDELING VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2016
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Mededelingen

  Statenzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Benoemingen

  Statenzaal
  1 documenten

  Notities

 • 5

  Vragenhalfuurtje

  Statenzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Bespreekstukken

  Statenzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Programmabegroting 2016

  Statenzaal
  9 documenten
  14.30-15.30 - 1e termijn PS (5 minuten per fractie) **
  15.30-16.30 - Schorsing t.b.v. digitaliseren, verspreiden en bespreken moties en amendementen
  16.30-17.15 - 1e termijn GS (45 minuten)
  17:15-18:00 - Schorsing
  18.00-19.30 - Dinerpauze
  19.30-20.30 - 2e termijn PS (5 minuten per fractie)**
  20.30-21.00 - 2e termijn GS (30 minuten)
  21.00-21.30 - Besluitvorming (stemmingen)
  ** Dit betreft 'gecombineerde spreektijd: elke fractie heeft 10 minuten verdeeld over twee termijnen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Sluiting

  Statenzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten