VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 25-11-2015 19:30 uur


Statenzaal
7
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
1
1
0
2
2
0
11
6
0
0
0
Algemene bijlage
uitnodiging bijwonen Provinciale Staten vergadering 25 november 2015 (PDF, 102.7 KB)