VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 28-10-2015 19:30 uur


Statenzaal
2
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
0
1
1
0
2
4
4
5
2
3
2
1
3
0
3
2
0
0
Algemene bijlage
uitnodiging bijwonen Provinciale Staten vergadering 28 oktober 2015 (PDF, 100.5 KB)