VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 07-12-2016 19:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
0
1
1
0
6
2
0
4
5
4
7
23
2
4
0
0
Algemene bijlage
Amendement A - 50PLUS - Uitgangspunten bij beleidsplan Recreatie & Toerisme (pdf, 457.18 KB)
Motie 1 (vreemd) - SP - Fairtrade Provincie (pdf, 197.8 KB)
Motie 2 - VVD - Overkoepelende website toeristische informatie Flevoland (pdf, 385.51 KB)
Motie 3 - PVV - Voorkomen miljoenenverlies door eerst alternatieve scenario's door te rekenen (pdf, 255.87 KB)
Motie 4 - CDA en SGP - Raad van Toezichthouders (pdf, 530.03 KB)
Motie 5 - CDA en SGP - Opdracht voor onafhankelijke toezichthouders (pdf, 560.92 KB)
Motie 6 - PVV - Motie van wantrouwen GR het Flevolandschaparchief en Batavialand en Overname NLE vastgoed (pdf, 60.02 KB)