Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 09-11-2016 14:00:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
1
1
0
1
6
0
9
0
2
3
2
0
0
Algemene bijlage
Definitief Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2017 (pdf, 16 kB)
Motie 1 - PVV - Herstel de politieke onkunde (pdf, 216.8 kB)
Motie 2 - GroenLinks en SGP - Financiering beheer natuur & landschap buiten Natuurnetwerk Nederland (pdf, 533.2 kB)
Motie 3 - 50PLUS - Onderzoek dalurenregime streekvervoer (pdf, 394.2 kB)
Amendement A - PvdA - Versnelling energieagenda (pdf, 230.7 kB)
Amendement B - PvdA - Vervallen oormerk culturele participatie (pdf, 213.1 kB)
Amendement C -50PLUS - Begroting 2017 (pdf, 370.6 kB)
Amendement D - 50PLUS - Begroting 2017 (pdf, 362.1 kB)
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten 9 november 2016 (PDF, 82.5 kB)