VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 24-02-2016 19:00 uur


Statenzaal
3
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
0
1
0
1
1
0
4
0
3
3
4
6
6
0
0
0
Algemene bijlage
uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering van Provinciale Staten van 24 februari 2016 (PDF, 108,86 KB)